Vi produserer kirurgiske munnbind

InnoVern ble etablert i Sykkylven bare dager etter at landet stengte ned 12.mars 2020 på grunn av koronapandemien. Vi satser stort på kirurgisk munnbindproduksjon, og er i dag storleverandør til norske sykehus.

Vi skal være en varig leverandør innen smittevern. Vi leverer til alle bransjer som har behov for munnbind.

Vi har per i dag kontraktfestet produksjon og leveranser av 20 millioner munnbind til den nasjonale innkjøpsordninga for smittevernutstyr. Innkjøpsordningen blir forvaltet av Helse Sør-Øst RHF og Sykehusinnkjøp HF.

Kompetanse

InnoVern springer ut fra det innovative og kreative industrimiljøet i Sykkylven, der flere bedrifter er med som eiere. Amatec, som leverer maskiner og produksjonsutstyr til industri i Sykkylven, med gründer Lars Einar Riksheim i spissen, hadde ideen til InnoVern. Næringslivet stod sammen og snudde seg raskt rundt da landet ble stengt ned. De så behovet og hadde mulighetene og kompetansen til å gjennomføre. Den helautomatiserte fabrikken ble etablert iløpet av noen få måneder, som den første av sitt slag i Norge.  

Livsviktig

COVID-19 har vist oss hvor sårbare vi er som samfunn. Det internasjonale markedet er krevende etter koronautbruddet, og derfor er produksjon av smittevernutstyr i Norge livsviktig. InnoVern ønsker å bidra til at norsk helsevesen har tilstrekkelig med smittevernutstyr nå og i fremtiden. Vi har stort fokus på kvalitetssikring. Våre produkt er av høykvalitet og skal skape trygghet. Kvalitet, og et trygt hygienisk produksjonslokale, har hele veien vært det viktigste fokuset til InnoVern. Det er Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og det akkrediterte testinstituttet HygCen Austria som har stått for godkjenningen av munnbindene. Vi har også investert i eget testutstyr og automatisk pakking av munnbindene.

Automatisert

Med dagens teknologi og en automatisert produksjon er det fullt mulig å produsere munnbind i Norge uten at det blir urimelig mye dyrere enn å kjøpe fra Kina. Vår produksjon er tufta på innovativ bruk av teknologi. Det gjør vår virksomhet konkurransedyktig og bærekraftig. Vi mener smittevern er et svært viktig område for innovasjon. InnoVern samarbeider med norske og internasjonale forskingsinstitusjoner i vår produktutvikling, og norske og europeiske bedrifter innen smittevern, både når det gjelder sluttprodukter og råvarer.