Vi produserer kirurgiske munnbind

Innovern ble etablert i Sykkylven bare dager etter at landet stengte ned 12. mars 2020 på grunn av koronapandemien. Vi satser stort på kirurgisk munnbindproduksjon, og er i dag storleverandør til norske sykehus.

Vi skal være en varig leverandør innen smittevern. Vi leverer til alle bransjer som har behov for munnbind.

Vi har per i dag kontraktfestet produksjon og leveranser av 20 millioner munnbind til den nasjonale innkjøpsordninga for smittevernutstyr. Innkjøpsordningen blir forvaltet av Helse Sør-Øst RHF og Sykehusinnkjøp HF.

ISO-sertifisert

Innovern er ISO-sertifisert etter ISO 9001:2015 som er en kvalitetssertifisering for hele vår organisasjon. Sertifiseringen innebærer at vi etterlever strenge krav til vår drift, noe som er med på å sikre trygghet for våre kunder.

Kompetanse

Innovern springer ut fra det innovative og kreative industrimiljøet i Sykkylven, der flere bedrifter er med som eiere. Amatec, som leverer maskiner og produksjonsutstyr til industri i Sykkylven, med gründer Lars Einar Riksheim i spissen, hadde ideen til Innovern. Næringslivet stod sammen og snudde seg raskt rundt da landet ble stengt ned. De så behovet og hadde mulighetene og kompetansen til å gjennomføre. Den helautomatiserte fabrikken ble etablert i løpet av noen få måneder, som den første av sitt slag i Norge.  

Livsviktig

COVID-19 har vist oss hvor sårbare vi er som samfunn. Det internasjonale markedet er krevende etter koronautbruddet, og derfor er produksjon av smittevernutstyr i Norge livsviktig. Innovern ønsker å bidra til at norsk helsevesen har tilstrekkelig med smittevernutstyr nå og i fremtiden. Vi har stort fokus på kvalitetssikring. Våre produkt er av høykvalitet og skal skape trygghet. Kvalitet, og et trygt hygienisk produksjonslokale, har hele veien vært det viktigste fokuset til Innovern. Det er Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og det akkrediterte testinstituttet HygCen Austria som har stått for godkjenningen av munnbindene. Vi har også investert i eget testutstyr.

Automatisert

Med dagens teknologi og en automatisert produksjon er det fullt mulig å produsere konkurransedyktige munnbind i Norge. Vår produksjon er tufta på innovativ bruk av teknologi. Det gjør vår virksomhet konkurransedyktig og bærekraftig. Vi mener smittevern er et svært viktig område for innovasjon. Innovern samarbeider med norske og internasjonale forskingsinstitusjoner i vår produktutvikling, og norske og europeiske bedrifter innen smittevern, både når det gjelder sluttprodukter og råvarer.

Kompetanse, kvalitet og innovasjon

Vi i Innovern har jobbet hardt for at våre munnbind skal bli blant de beste i verden. For å få til dette, har vi forsket på og utviklet et munnbind som har høy filtreringsevne og samtidig gir en ypperlig luftgjennomstrømming. Våre munnbind tar vare på brukeren sin sikkerhet og komfort, og har en enestående pusteevne.

«Vi har stor fokus på kvalitetssikring. Våre kirurgiske munnbind er av høy kvalitet, og produktene skal skape trygghet. Kvalitet og et trygt hygienisk produksjonslokale har vært det viktigste fokuset».
Leif Jarle Aure, styreleder Innovern
Leif Jarle Aure, styreleder Innovern
«Innovern gjør en svært viktig jobb, og fortjener en varm takk og stor applaus».
Statsminister Erna Solberg under den offisielle åpningen av Innovern i Sykkylven.
Statsminister Erna Solberg under den offisielle åpningen av Innovern i Sykkylven.
«Norge må sørge for å ha eget smittevernutstyr og munnbind i beredskap. Slik kan norsk spisskompetanse gjøre landet langt på vei uavhengig når grenser stenges. Det handler om rikets sikkerhet».
Lars Einar Riksheim, gründer og styrerepresentant i Innovern.
Lars Einar Riksheim, gründer og styrerepresentant i Innovern.