Innovern om bærekraft

Innovern er lokalisert i naturskjønne omgivelser ved Sykkylvsfjorden og med de majestetiske Sunnmørsalpane ruvene over oss. Vi som jobber og bor her er veldig glade i naturen og ser på denne som vår største ressurs.

Vi setter enormt stor pris på den friske luften, det vakre landskapet og mulighetene for herlige turer langs fjorden og på fjellet både sommer og vinter.

Denne fantastiske naturen vår ønsker vi å ta vare på, og det er derfor ekstra viktig for oss å sørge for at vi produserer på en måte som setter minst mulig spor etter seg.

Vi jobber nå med miljøsertifisering (ISO 14001) og bruker FNs bærekraftmål som retningslinjer.

Våre bærekraftsmål:

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Inkluderende arbeidsliv er viktig for Innovern. Våre ansatte representerer et viktig mangfold både når det gjelder etnisitet, alder og kjønn. Vi har på kort tid blitt en viktig aktør i vårt lille lokalsamfunn, og er vårt ansvar for våre ansatte og bygden som helhet, veldig bevisst. Vi ønsker å skape en trygg og god arbeidsplass for alle ansatte, og bidra til at flere, som ellers kanskje ville ha falt utenfor, får et anstendig arbeid å gå til.

Industri, innovasjon og infrastruktur

Vi legger stor vekt på å ha underleverandører med geografisk nærhet til oss, så langt dette er mulig. Det koster mer å ha europeiske underleverandører, men det er viktig for oss å ha en sikker leveranse og en bærekraftig organisering. Vi har lokaleunderleverandører av maskiner og utstyr, og primært europeiske leverandører av råvarer. Gjennom vårt fokus på automatisering av produksjonen bidrar vi også til en mer bærekraftig produksjon gjennom en optimalisering av råvareutnyttelsen og reduksjon av svinn. Innovasjon er viktig for å videreutvikle oss i en mer bærekraftig retning, og her samarbeider vi med store aktører i markedet for å påvirke prosesser for å utvikle mer bærekraftige råvarer.

Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Vi bidrar til en mer bærekraftig økonomi i lokalsamfunnet da vi tilfører kommunen vår sårt tiltrengt differensiert industri. Dette er viktig for å sikre en bærekraftig kommune for fremtiden.

Ansvarlig forbruk og produksjon

Et stort fokus for oss er å finne og utvikle materialer til produktet som har minst mulig innvirkning på miljøet. Vi resirkulerer alt av plast, papp og papir i produksjonen. Vi jobber med våre underleverandører for kontinuerlig å bli bedre på å få ned fraktvolumet. Vi benytter oss av så kortreiste råvarer som mulig.